info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Jani Kondi

Investimi konsiston ne kryerjen e puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise . Duke pasur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e pergjithshem te standarteve perkatese minimale ne Shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures: 1. Traktor bujqesor. Marka Deuz Fahr, Modeli Agroplus F80.4 KEYLINE. 2Pompe Sperkatese: Marka PogoniModeli SP 1600. 3 Zgure Bujqesore, Marka sicma,modelitmx 155. 4. Gershere krasitje me bateri Marka; Zanon, modeli TIGER ZT-40. 5. Maske mbrojtese Marka, Spring, Modeli 1001 E

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Jani Kondi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Vranisht, Njesia Administrative Proger, Korce, Devoll
Vlera e investimit: 32,034.80 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 22,715.98 Euro