info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

FERMA KORNISHON SHBB

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FERMA A & E 2018 SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Krutje, Ngrurrez e Vogel, Nr. pasurie 148/5, ZK 27
Vlera e investimit: 344,801.43 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 226,546.08 Euro