info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Fatos Kanaçi

Projekti do te konsistoje ne ndertimin e nje serre me siperfaqe 5544 m² , me dimensione 36 ml x 154 ml;
– Lartesi anesore deri ne Ullukun 2.8 ml;
– Hark me gjeresi 7.7 ml; lartesi totale 4.4 ml,
– Sasia e harqeve 260 cope;
– Mbulesa me plasmas UV 200 mikron.
– Hapja e ajrimit do te jete ne te dyja anet e seres me porta hapje manuale lehtesisht te manovrueshem.
Serra do te paisjet edhe me Sistem Ngrohje Kaldaj Gjithashtu do te instalojë sistemine ngrohjes edhe në serrën egzistuese me siperfaqe 3,773 m2.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Fatos Kanaçi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Dushnik, Berat, Berat
Vlera e investimit: 196,594.90 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 128,289.90 Euro