info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Eugen Kuka PF

Investim ne ndertim serre per kultivimin e produkteve bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Eugen Kuka PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Lagjja Kajanjak,rrUGA Halilaj Bubullime,Fier, Fier, Fier
Vlera e investimit: 455,606.72 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65 %
Vlera e Grantit: 291,300.30 Euro