info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ERVIS Haxhija PF

Permiresim I teknologjise se prodhimit te BAM nepermjet instalimit te vaditjes me pika dhe blerjen e agregateve bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ERVIS Haxhija PF
Masa: 7
Sektori: M7 - Production of medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey, ornamental plants and snails sector
Vendndodhja: Koplik siper, M.Madhe, Shkoder
Vlera e investimit: 33,804.64 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 21,373.06 Euro