info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Ermir Hylviu P.F

Investim per ngritjen e pemtores me shege dhe instalimin e sistemit te ujitjes.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ermir Hylviu P.F
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Tirane, Rrogozhine, Okshtun, Rrogozhine
Vlera e investimit: 392,787.34 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 246,473.61 Euro