info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ERLIN AGOLLI

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do të ndikojë uljen e kostos së punimeve, kohën e pritjes së marrjes me qira tek të tretët si dhe uljen e dëmtimeve me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e sasisë. Duke patur parasysh objektivin e rritjes së prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të specializuara të hortikulturës. Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e rrjetave antibreshër si:
1. Traktor bujqësor i ri i markës SAME, modeli FRUTTETO 80 GS
2. Grirëse degësh dhe bari me korrëse mes pemevedhe bari me korrëse mes pemevedhe bari me korrëse mes pemevedhe bari me korrëse mes pemeve e markës SICMA, modeli TSN 170
3. Pompë spërkatëse e markës AGROMA, modeli CYCLONE T 2000
4. Rrjeta mbrojtëse për ngritjen e sistemit antibreshër

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Erlin Agolli
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Cangonj, Njesia Administrative Proger, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 56,588.85 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 40,336.53 Euro