info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ERJONI - AGRO SHPK

Ndertim i dhomave te ruajtjes dhe magazinimit te frutave,perimeve per ruajtje tharje dhe seleksionim te fruta-perimeve

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Erjoni-Agro shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Strume,Fier, Roskovec, Fier
Vlera e investimit: 440,248.57 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 259,646.16 Euro