info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Ergyn Geci

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ergyn Geci
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Prezë/Vorë, Tiranë
Vlera e investimit: 246,926.87 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 32,510.29 Euro