info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Enxhi Mero

Pemtore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Enxhi Mero
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Xarre,Mursi, Sarande
Vlera e investimit: 137,889.82 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 91,008.77 Euro