info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Entela Dalipi

Agregate bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Entela Dalipi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: RAVONIK, DRENOVE, Korce
Vlera e investimit: 60,398.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 43,741.51 Euro