info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Endrit Maloku

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Endrit Maloku
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fier
Vlera e investimit: 205,218.23 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 27,650.24 Euro