info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Embliona Saliu

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: EMBLIONA SALIU
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Portez, Fier
Vlera e investimit: 169,673.39 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 106,852.39 Euro