info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ELVIS FELAHI

Investim ne ndertim objekti me siperfaqe 240 m2, blerje dhe instalim I dhomes frigoriferike me atmosfere te komanduar per ruajtjen e frutave

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ELVIS FELAHI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Helmas, fshati Shtodher, Kavaje, Tirane, Kavaje, Tirane
Vlera e investimit: 47,167.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65 %
Vlera e Grantit: 25,659.61 Euro