info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Elena Xhafkollari

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Elena Xhafkollari
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Sheq i Madh rruga Alush Frakulla
Vlera e investimit: 121,860.37 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 80,477.50 Euro