info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Edmir Bardhi

Investime ne asete fizike

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Edmir Bardhi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Libofshë, Njesia Administrative Libofshë, Fier
Vlera e investimit: 44,790.02 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 29,328.87 Euro