info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Durim Hocja

Agregate Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: DURIM HOCJA
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Gramez Thumane, Durres
Vlera e investimit: 83,477.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 57,081.30 Euro