info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

DUPI FRUT SHPK

Nepermjet investimit te ri DUPI FRUIT SHPK kerkon rritjen e kapaciteteve perpunuese ne masen 25%, sidomos atyre paketuese per te arritur qe brenda 5 vjeteve te ardheshem (perfshi edhe 2019), te arrije ne shitjen e rreth 3000 ton hudher te perpunuar dhe ambalazhuar
Rritjen e sigurise ushqimore per produktin qe ofron si dhe lehtesira per perdorimin e ketij produkti nga konsumatore te ndryshem nepermjet alternativave te ambalazhimit, paketimit dhe llojeve te nenproduktit baze.
Per realizimin e ketyre objektivave do te investohet per :
1. Linja e paketimit,ne te cilen vec trasportjereve jane dhe tre makinerite kryesore, makineria e dozimit ne peshar 250 dhe 1000 gr.
2. Makina e dedektimit te metaleve, me qene se hudhrat paketohen direkt per konsum, sidomos ato per restaurantet dhe guzhinat, standartet e vendeve te BE-se kerkojne cekimin qe produkti eshte kontrolluar per mos pranine e mbetjeve metalike te ndryshme.
3. Ambjetet frigoriferike, me dy destinacione,
3.1 Nje pjese e hudhrave te gateshme per konsum, per te rritur sigurine ushqimore..
3.2 Dhoma frigoriferike me regjim pune -5?C, per te depozituar lenden e pare rezerve te proceseve te prodhimit, me kapacitet 200 ton

Të dhëna rreth investimit

Investitori: DUPI FRUT SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Kavaje, Tirane
Vlera e investimit: 296,111.07 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 149,811.04 Euro