info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Dritan Lamo

Serra diellore do te ndertohet ne nje siperfaqe 10.010 m2 per prodhimin e dy kulturave specit dhe kastravecit. Ndertimi i saj do te behet sipas te gjitha standarteve te kerkuara duke respektuar te gjitha specifikimet teknike. Lartesia e serres do te jete 4.6 m, konstruksioni me tubo zingato profil U, do te jete e pajisur me sistem vadites dhe do te jete e mbuluar me plastmas cilesor.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Dritan Lamo
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Suk 1, Strum, Fier, Fier, Fier
Vlera e investimit: 232,593.34 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 137,920.01 Euro