info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Denisa Gaxha

Investimi i znj. Gaxha konsiston ne mbjelljen e nje pemtoreje prej 1.21 ha me arra. Fermerja do te mbjelle varietetin e arres “Chendler”, e cila ka origjinen nga Kalifornia dhe eshte regjistruar ne Katalogun Kombetar te Farnave dhe Fidaneve ne vitin 2011 (Kodi O1302). Gjithashtu investimi perfshin edhe rrethimin e siperfaqes se pemtores, implementimin e nje sistemi te ujitjes me pika dhe blerjen e mekanikes bujqesore se bashku me agregatet ndihmes te specializuar per kryerjen e sherbimeve agro-teknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Denisa Gaxha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Golaj, Has, Kukes
Vlera e investimit: 76,617.55 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 35,526.66 Euro