info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

COCOAL SHPK

Investim ne Impiantet fotovoltaike per kompleksin e rritjes se shpendeve

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ermonela Gumi
Masa: 1.Investim ne Impiantet fotovoltaike per kompleksin e rritjes se shpendeve
Sektori: M1 - Sektori i Mishit
Vendndodhja: Durrës
Vlera e investimit: 67,304.90 Euro
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 40,384.31 Euro