info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

CO CASA SHPK

Ne perputhje me objektivin e saj, shoqeria ka planifikuar te zhvilloje nje projekt ne vazhden e investimeve te saj te standartizuara ne fushen e bujqesise. Projekti qe do te implementohet perllogaritet te arrije shifren e EUR 498, 000 per ndertimin e serres se re, me fokus ne prodhimin e produkteve bujqesore perime.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: CO CASA SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Mbrostar Ura, Fier, Fier
Vlera e investimit: 417,349 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 240,552.87 Euro