info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

CAPITAL RESOURCES SHPPK

Investim ne godine industriale per perpunim, miksim, paketim te frutave dhe linje per trajtimin e frutave me ngrohje dhe CO2 per dezinfektimin e tyre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Capital Recources Shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Autostrada Tirane Durres, Km 11.5, Rruga e Qershiv, Vore, Tirane
Vlera e investimit: 229,247,816 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 114,623,908 Lekë