info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

BUNA SHPK

Ndertimi i reapartit te perpunimit te fruta-perimeve dhe ne linjen e perpunimit te fruta perimeve ne katin e pare te nderteses dhe blerja e linjes se perpunimit te monobllok ne ferme me kapacitet 50 kg/ore. Linja e perpunimit eshte ne funksion te aktiviteteve te tjera ne ferme, sidomos te restorantit si dhe per shitjen e e produketeve. Ndertimi do te jete me sip. 1217 m2, podrum me sistem ftohje te jashtem dhe te brendshem.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BUNA SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Shkallnur, Durres, Durres
Vlera e investimit: 302,023.87 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 139,923.74 Euro