info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

BUMI COMPANY shpk

Pike grumbullimi + Linja perpunimi per bime medicinale

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BUMI COMPANY shpk
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Production of medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey, ornamental plants and snails sector
Vendndodhja: Zona Rurale e Farkes,Tirane, Tirane
Vlera e investimit: 378,166.17 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 262,097.07 Euro