info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Bujar Allushi

Agregate Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Bujar Allushi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Cerkeze, Tirane
Vlera e investimit: 65,461.56 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 9,498.48 Euro