info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Blerti Mehillaj

Agroturizem

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Blerti Mehillaj
Masa: 7 Diversifikimi i fermes
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Fshati Dukat, Bashkia Orikum
Vlera e investimit: 372,138.65 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 233,677.53 Euro