info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

BLERIM MANDRI

Ndertim I ambienteve per ruajtjen e fruta perimeve ne nivel ferme

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BLERIM MANDRI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Shumbat, Peshkopi, Diber, Diber, Diber
Vlera e investimit: 30,208.19 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 19,018.16 Euro