info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Besnike Allka

Investimi dpo kryhet ne lagjen Majkosh ne qytetin e Tepelenes.Do mbillen 300 fidane prej te cileve 270 te llojit Chandler dhe 30 te llojit Franquete.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Besnike Allka
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Majkosh, Tepelene, Gjirokaster
Vlera e investimit: 16,784.44 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 12,082.69 Euro