info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Besjana Hysolli

Pemtore Arra + ujitje me pika + agregate bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Besjana Hysolli
Masa: 1. Pemtore Arra + ujitje me pika + agregate bujqesore
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: FSHATI MOLLAJ, KORCE
Vlera e investimit: 14,425.78 Euro
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 10,358.05 Euro