info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Bashkim Lushka

Arapaj
Masa 1
Sektori: Fruta Perime
Lloji i Investimit: Mekanikë bujqësore

Bashkim Lushka e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i veprimtarisë është kultivimi dhe prodhimi i perimeve në ambiente të mbrojtura. Me mbështetjen nga Programi IPARD II ka përfituar mekanikën bujqësore, me anë të së cilës arrin të kryejë shërbime të specializuara në serra.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Bashkim Lushka
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Arapaj, Roskovec, Fier
Vlera e investimit: 23,570 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 14,700.19 Euro