info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Baki Malko

Zharnec, Divjake, Lushnje
Masa 1
Sektori: Fruta Perime
Lloji i Investimit: Mekanikë bujqësore

Baki Malko e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2018. Objekt i veprimtarisë së tij është aktivitet në bujqësi. Me mbështetjen nga Programi IPARD II ka përfituar mekanikën bujqësore, e cila jo vetëm i shkurton kohën e procesit të punës, por edhe i eleminon kostot.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Baki Malko
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Zharnec, Divjake, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 7,784,892 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 5,399,101.5 Lekë