info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Astrit Myderizi PF

Investim ne mekanike bujqesore te specializuar per kryerjen e sherbimeve agroteknike ne prodhim frutash per permiresimin e cilesise se prodhimit

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Astrit Myderizi PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Konispol, Vlore ,Fushat e Konispolit pasuria nr 1958 zona ka
Vlera e investimit: 56,689.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 38,931.45 Euro