info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Armir Xhangolli

Magazine + linje perpunimi vaj ulliri

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Armir Xhangolli PF
Masa: 7 Diversifikimi i fermes
Sektori: M7 - Proccessing and marketing of Agricultural Products (such as milk, meat, fruqit and vegetables, wine)
Vendndodhja: Pishaj, Cekin,elbasan
Vlera e investimit: 198,739.53 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 130,215.86 Euro