info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Armida Korreshi

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Armida Korreshi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Kolonje/Gorre,rruga nacionale Lushnje-Fier, km. 10
Vlera e investimit: 288,207.62 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 187,356.16 Euro