info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Arjol Sefa

Investim ne blerje traktori, agregate buqesore dhe instalim I sistemit te ujitjes me pika

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Arjol Sefa
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Allkaj, Njesia Administative Allkaj, Lushnj, Lushnje,Fier
Vlera e investimit: 67,899.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 43,478.42 Euro