info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Argjerim Bregu

Fermeri do bej mbjellje molle te varieteteve Fuji tre parcela me siperfaqe totale 7746 meter katror.Do mbillen 2213 fidane te varietetit Fuji dhe do kryhen gjithe punet per sistemimin e parceles duke perfshire dhe ujitjen me pika.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Argjerim Bregu
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Leminot, Njesia Administrative Pirg, Mailq, Korce
Vlera e investimit: 17,897.44 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 12,455.86 Euro