info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Argent Hoxha

Vranisht, Progrer, Devoll
Masa 1
Sektori: Fruta Perime
Lloji i Investimit: Investim në pika grumbullimi

Argent Hoxha e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2017. Objekt i aktivitetit të tij është prodhimi, grumbullimi, magazinimi dhe tregtimi me shumicë i fruta – perimeve. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në ndërtimin e kapanonit për magazinimin e frutave dhe arroreve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Argent Hoxha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vranisht,Progrer, Devoll, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 131,444.74 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 91,980.69 Euro