info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Argent Hoxha

Investim ne rrjete antibresher dhe mekanike bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Argent Hoxha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Hocisht, Devoll
Vlera e investimit: 150,999.93 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 22,436.20 Euro