info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Arben Myteberi

Cagonje, Bilisht
Masa 1
Sektori: Fruta Perime
Lloji i Investimit: Mekanikë bujqësore

Arben Myteberi e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit të tij është prodhim dhe tregtim i produkteve bujqësore. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar
në përmirsimin e teknologjisë në procesin e punës me anë të makinerive të specializuara.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Arben Myteberi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Cagonje, Bilisht, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 25,627.39 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 15,221.52 Euro