info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Arben Isufaj

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Arben Isufaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Radostine, Dermenas, Fier
Vlera e investimit: 453,817.19 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 292,144.50 Euro