info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Ardit Bregu

Agregate Bujqesore, antibresher, sistem ujitje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ardit Bregu
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: leminot,njesia administrative Pirg, Bashkia Maliq
Vlera e investimit: 58,373.30 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 43,288.62 Euro