info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Apostol Mita

Blerje traktori dhe agregate bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Apostol Mita
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Bubullime, Lushnje
Vlera e investimit: 83,477.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 48,561.46 Euro