info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Antigoni Cobo

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Antigoni Cobo
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Rrapes, Nj.Admin. Kolonje, Lushnje
Vlera e investimit: 471,920.19 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 60,245.61 Euro