info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Anila Isufaj

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Anila Isufaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Lagjia Sheq i Madh Fier
Vlera e investimit: 396,478.37 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 268,343.11 Euro