info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Andonaq Pandehi

Agregate Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ANDONAQ PANDEHI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Grabove, Gjirokaster, Permet
Vlera e investimit: 45,350.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 5,775.68 Euro