info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Andi Llazo PF

Investim ne instalimin e sistemit antibresher

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Andi Llazo PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vineyard
Vendndodhja: Varibop, Fier, Fier
Vlera e investimit: 46,885.62 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 30,287.28 Euro