info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Andi Hoxha

Agregate Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ANDI HOXHA
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Kurile, nj. Adm. Qender Bilisht, Bashkia Devoll. Korce
Vlera e investimit: 55,554.43 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 39,297.74 Euro