info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Anastas Qorri

Kompania do te investoj ne ndertimin e nje magazine per perpunimin e produkteve bujqesore , ky investim do te krijoj mardhenie te ndersjellta me bisneset e vegjel dhe te mesem.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Anastas Qorri
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Lushnje, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 172,652.60 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 87,035.65 Euro