info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ALSI & Co Shpk

Magazine + linje perpunimi

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ALSI & Co Shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vaqarr/Tirane
Vlera e investimit: 627,964.23 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 307,969.20 Euro